Työntekijät

TYÖNTEKIJÄT

Miesten aseman tehtäviin on valittu tietoisesti sekä mies- että naistyöntekijöitä, mikä on osoittautunut usealla tavalla onnistuneeksi ratkaisuksi.

Katriina Noponen

Olen sosiaalityöntekijä ja maaseutuyrittäjä. Minulla on monipuolinen kokemus sosiaalityön kentältä. Työhistoriani on painottunut lasten ja nuorten sekä rikoksentekijöiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön.

Parasta työssäni on kohdata erilaisia ihmisiä ja rohkaista heitä kertomaan oma tarinansa. Kannustan jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, joiden avulla selvitä haastavistakin elämäntilanteista. Saatanpa joskus ottaa työssäni myös luovat keinot käyttöön!

SOITA TAI LAITA VIESTIÄ KATRIINALLE:

050 414 3651 | katriina@miestenasema.fi

Pasi Juuti

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Takanani on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitosuhdetyöstä ja terapeuttisesta työskentelystä.

Työskentelytapani on avoin ja aktiivista vuorovaikutusta tukeva. Tunteiden ja ajatusten läpikäymisen lisäksi rohkaisen asiakkaitani kokeilemaan toiminnassaan konkreettisia muutoksia. Tavoitteena on saavuttaa kokemuksellisuuden kautta terveyttä ja hyvinvointia tukevia toimintamalleja sekä uusia väyliä ajatusten ja tunteiden tarkastelulle.

SOITA TAI LAITA VIESTIÄ PASILLE:

050 372 5222 | pasi@miestenasema.fi

Noora Lindroos

Olen filosofian maisteri ja sosionomiopiskelija. Työhistoriani on pitkälti kulttuuri- ja sosiaalialan järjestöissä. Vapaaehtoistyö on aina ollut isossa roolissa arjessani – sekä ihmisten että eläinten hyvinvointi ja oikeudet ovat minulle sydämen asia.

Työssäni pyrin kyseenalaistamaan ja murtamaan jäykkiä stereotypioita ja normeja sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyen. Kanssani voit kertoa tai kirjoittaa elämäntarinaasi, pohtia seksuaalisuuden kysymyksiä tai vaikkapa valokuvata tai tulla itse kuvatuksi.  Osallistun myös mielelläni erilaisiin kirjoitus- ja yhteistyöprojekteihin edellä mainittujen teemojen merkeissä.

SOITA TAI LAITA VIESTIÄ NOORALLE:

0447742252 | noora.lindroos@violary.fi